Contact

Zundertse Hockeyclub
hockey
Adres
Zundertse Hockeyclub
Wildertsedijk 22 b
4881 EV Zundert


Hoofdsponsor


Sponsors

Hockey.nl


Algemeen
Alle leden zijn verplicht tijdens de trainingen en wedstrijden scheenbeschermers en gebitsbescherming te dragen.
Vanaf 14 jaar zijn alle leden verplicht jaarlijks minimaal twee scheidsrechtersbeurten waar te nemen. Het staat hen evenwel vrij zelf - al dan niet tegen betaling - voor vervanging zorg te dragen. Het bestuur is bevoegd een lid dat hier in verzuim is een boete van € 15 op te leggen 
Vanaf 14 jaar zijn alle leden verplicht hun scheidsrechterskaart te behalen 
Alle leden zijn verplicht zich tijdig af te melden bij hun trainer wanneer het niet mogelijk is een training te bezoeken; verhindering om aan een wedstrijd deel te nemen dient uiteraard tijdig aan de coach te worden doorgegeven 
De ouders van de jeugdleden dragen op evenredige wijze bij aan het waarnemen van de bardiensten tijdens de thuiswedstrijden van hun zoon(s) of dochter(s) 
De ouders trachten op een evenredige wijze mee te werken aan de vervoersdiensten in verband met de uitwedstrijden. 


Bardienst tijdens thuiswedstrijden:

ZHC heeft een gedeeltelijk vaste bezetting van de bar. De bar wordt gedraaid door een lid van de barcommissie en een ouder van de competitie spelende jeugd. Een van de ouders van het thuis spelende team draait, samen met een lid van de barcommissiede bar voor, tijdens en na hun wedstrijd. Bardienst loopt van een 15 minuten voor aanvang wedstrijd tot 15 minuten na na einde wedstrijd. M.u.v. het team dat als eerste speelt op de wedstrijddag. Deze bardienst start 30 minuten voor aanvang wedstrijd.

Bardienst gaat volgens een roulatie systeem; ieder lid of ouder van een lid wordt gedurende het hockeyseizoen ingedeeld om bardienst te draaien. Dit is een wezenlijk onderdeel van de sportcultuur en de enige manier voor ZHC om de bar open te houden. Bovendien is het gezellig.

Zoals u zich kunt voorstellen, kunnen wij niet met alle voorkeuren van ouders rekening houden. De indeling wordt gemaakt door de barcommissie en geschiedt op willekeurige volgorde (met uitzondering van de coaches).

Uiteraard kan het vóórkomen dat een ingedeelde datum u slecht uitkomt. Wij verzoeken u dan om binnen uw team met iemand te ruilen. De praktijk heeft geleerd dat dit altijd werkt. De barcommissie spant zich op haar beurt in om u zo ver mogelijk vooruit in te lichten, zodat u zelf tijdig kunt plannen.

We realiseren ons dat we een grote verantwoordelijkheid neerleggen bij de (ouders van) leden en gebruikers van het clubhuis. Het clubhuis is van ons allemaal. Houd het schoon en zorg dat als glazen of andere zaken zijn gebruikt, dat deze worden afgewassen voordat je het clubhuis verlaat.

Op tijden dat de bar niet open is (alle dagen behalve thuiswedstrijden op zaterdag en zondag) kunnen consumpties worden afgerekend met een zgn "consumptiekaart”. Deze zijn verkrijgbaar achter de bar. Buiten de openingstijden in weekend is de keuken altijd gesloten.


Rijden naar uitwedstrijden:

Hiervoor gelden min of meer dezelfde spelregels als voor de bardienst. De coach van uw team maakt een rijschema voor de uitwedstrijden. Mocht een datum niet uitkomen dat kunt u onderling ruilen. .