Contact

Zundertse Hockeyclub
hockey
Adres
Zundertse Hockeyclub
Wildertsedijk 22 b
4881 EV Zundert


Hoofdsponsor


Sponsors

Hockey.nl

Normen & waarden:
De hockeyvereniging moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar sporters gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen spelen. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels, welke door het Bestuur en Commissies actief worden uitgedragen.
Vooral de trainers, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Daarnaast hebben de senioren binnen de vereniging een duidelijke voorbeeldfunctie.

Op 20 mei 1997 zijn gedragsregels vastgesteld door de Algemene Vergadering van NOC*NSF. De KNHB is lid van NOC*NSF. Daarmee zijn de gedragsregels ook van toepassing op verhoudingen binnen de hockeysport tussen sporters onderling, tussen kader onderling en tussen sporters en kader. ZHC onderschrijft deze gedragsregels en wil ze actief uitdragen en handhaven.


De hockeybond heeft zeer inhoudelijk specifieke informatie hierover op haar website. ZHC verwijst haar leden en bezoekers nadrukkelijk naar deze links: