Contact

Zundertse Hockeyclub
hockey
Adres
Zundertse Hockeyclub
Wildertsedijk 22 b
4881 EV Zundert


Hoofdsponsor


Sponsors

Hockey.nl

 
De contributie voor het jaar 2020 - 2021 is door de algemene ledenvergadering als volgt vastgesteld:
 
Senioren € 210,-
Junioren A/ B/ C € 190,-
Junioren D € 190,-
Jongste jeugd E8 & E6
Jongste jeugd F
€ 150,-
150,-
Funkey
€ 100,-
Trainingslid € 130,-
 
Recreanten
 
Inschrijfgeld
€ 130,-
 
€   20,-
 
 
Eenmalig
 
- De contributie zal worden besteed aan o.a. trainingsfaciliteiten, activiteiten en registratie KNHB (incl. verzekeringen);
- De contributie wordt geïnd middels een machtiging tot automatische incasso of op basis van betaling per factuur;
- Bij betaling via factuur wordt € 10,- toeslag berekend;
- Voor leden met een Belgische bankrekening kan er helaas geen automatische incasso plaatsvinden.
- De hoogte van de contributie wordt vastgesteld aan de hand van het team/ categorie waarin je speelt (en dus niet o.b.v. de leeftijd) 
 
ZHC-gegevens:
Rekening nummer 160554640
t.n.v. De Zundertse Hockey Club
Iban = NL49 RABO 0160554640
Bic = RABONL2U

Beëindiging lidmaatschap dient vóór 15 mei te gebeuren en kan op de volgende manieren:

1. Per e-mail (bij voorkeur) via: [email protected];
2. Per brief:
Zundertse Hockeyclub 
t.a.v. de ledenadministratie
Burg. Manderslaan 40
4881 EK Zundert

Vermeld bij de opzegging je naam, achternaam en geboortedatum. In beide gevallen van opzeggen krijg je van de ledenadministratie een bevestigend antwoord terug. Bij ontvangst van deze schriftelijke bevestiging (dus niet: een automatische leesbevestiging!) is je opzegging compleet. 

Let op: Opzeggingen via je coach / trainer / teamcoördinator of aanvoerder zijn niet geldig! 

Opzeggingen die ná 15 mei van het kalenderjaar binnenkomen, kunnen niet meer worden verwerkt. Dit betekent dat je lidmaatschap met nog een volledig hockeyseizoen verlengd wordt.