Contact

Zundertse Hockeyclub
hockey
Adres
Zundertse Hockeyclub
Wildertsedijk 22 b
4881 EV Zundert


Hoofdsponsor


Sponsors

Hockey.nl

Inschrijvingsformulier De Zundertse Hockeyclub


Persoonlijk
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
  (datum: dd-mm-yyyy)  
 
Contact info
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
   
 
Financieel
   
 
   
 
Overige informatie
   
 
   
 
   
   
DOORLOPENDE INCASSOMACHTIGING
  Ondergetekende verleent hierbij tot wederopzegging machtiging aan ZHC om van zijn/haar (post)bankrekening bedragen af te schrijven wegens contributie op 30 september van het betreffende contributiejaar.